error code: 522

Kredi Çeşitleri

İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Belirlenen Nace Kodları Çerçevesinde Kredi Üst Limiti : 750.000 TL

Kredi Vadesi : 1-3 yıl

Kredi Faiz Oranı : %29


Yatırım Kredisi

 

Tüm kooperatif ortakları için kullandırılacak yatırım kredileri(iş yeri edindirme ve taşıt edindirme) için uygulanacak üst limit 1.500.000 liradır.

Kredi Faiz Oranı :%29

 

1- İş Yeri Edindirme Kredisi:

Esnaf ve Sanatkarların mesleki faaaliyeti ile uyumlu olacak şekilde, faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri iş yerlerini satın almalarına imkan sağlanmak amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür.

 

Kredi Azami Vadesi : 60 Ay

Ödeme Periyodu :3 Aylık

 

2- Taşıt Edindirme Kredisi:

Ulaşım sektöründeki Esnaf ve Sanatkarların mesleki faaliyetlerinde kullanılmak üzere sıfır kilometre araç (kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür.

 

Kredi Azami Vadesi : 48 Ay

Ödeme Periyodu :3 Aylık